Nyheter & Press

Här hittar du våra senaste nyheter och pressmeddelanden.

Presskontakt för journalister finns här.

10 procent i återbäringsränta från 1 juli

2021-06-30

Med fortsatt stark konsolideringsgrad kan SH Pension för tredje gången i år höja återbäringen för traditionellt förvaltad tjänstepension. Den här gången från 8 till 10 procent. Den nya återbäringsräntan träder i kraft per 1 juli.

Läs mer >

Månadsrapporter maj

2021-06-07

Ta del av maj månads resultat för våra fonder. Läs också våra fondförvaltares marknadskommentarer och utsikter för framtiden för respektive fond.

Läs mer >

1 juni blir vi tjänstepensionsförening

2021-05-21

– Förutom den ökade tryggheten för kunderna i och med högre transparens och jämförbarhet som regelverket för med sig, är en fördel att det tidigare kravet på medlemskap i Svensk Handel försvinner och vi blir en öppen förening. Det innebär att många fler får möjlighet att teckna vår traditionella försäkring – vår tryggaste sparform.

Läs mer >

Månadsrapporter april

2021-05-11

Nu kan du ta del av april månads resultat för våra fonder. Våra fondförvaltare ger också marknadskommentarer och utsikter för framtiden för respektive fond.

Läs mer >