SH Pension gör ett starkt 2021

När SH Pension summerar det gångna året rapporteras en totalavkastning som uppgår till 12,8 (8,7) procent. Konsolideringsgraden har också stärkts under året och uppgår per sista december 2021 till 136 procent jämfört med 129 procent föregående år.

 

Sett över de senaste 5 åren hamnar den årliga genomsnittliga avkastningen 8,6 procent.

 

Den goda avkastningen är ett resultat av en väldiversifierad portföljkonstruktion, där samtliga tillgångsslag utom räntebärande bidragit positivt till avkastningen.

 

Avkastningen i aktieportföljen, uppgick till 30,9 procent (8,8). Räntebärande placeringar avkastade -1,1 procent (3,4). Placeringarna i fastigheter uppvisade en avkastning på 6,9 procent (16,1). De alternativa investeringarna avkastade 22,6 procent (-).

 

Marknadsvärdet på tillgångsportföljen uppgick i slutet av året till 7 190 miljoner kronor.

 

Sett över de senaste 5 åren är den årliga genomsnittliga återbäringsräntan på 5,7 procent. Under 2021 höjde SH Pension återbäringsräntan flera gånger och ligger sedan 1/9 på 11 procent.

 

 

Tillväxt

 

SH Pension har ombildats till Tjänstepensionsförening under 2021 och samtliga försäkringar i dotterbolaget SH Fondförsäkrings överläts till tjänstepensionsföreningen per 1/12 2021. Nu fokuserar vi på tillväxt inom tjänstepension, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

 

Inom traditionellt förvaltad tjänstepension ökade premieinkomsten med 28 % i jämförelse med 2020.

 

Vad gäller fondförvaltad tjänstepension ökade premievolymen med 9 % i jämförelse med 2020.

 

SH Pension – Trygghet för företagare

 

SH Pension är nu en öppen tjänstepensionsförening och satsar på att bredda kundbasen och växa genom ett konkurrenskraftigt erbjudande inom tjänstepension och trygghetsförsäkringar till företagare, dess ägare och anställda.

 

– Vi ser ett stort intresse för vår traditionella försäkring och vårt helhetserbjudande där rådgivning ingår, säger Annelie Helsing.

 

 

Pressmeddelandet som pdf

 

 

Publiceringsdatum: 2022-02-18

De senaste nyheterna

Fondrapport oktober

2022-11-10

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder. Nu kan du ta del av kommentarerna för oktober månad från våra fondförvaltare.

Läs mer >

SH Pension justerar återbäringsräntan

2022-11-01

Från och med 1 november 2022 justerar SH Pension återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 7 procent till 5 procent. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

Läs mer >

Vår flytt är en bra affär för våra kunder

2022-10-18

Nu har vi flyttat in i vårt nya kontor på Södermalm i Stockholm. Det är SH Pension som äger fastigheten så man skulle kunna säga att vi bor i vår egen förvaltningsportfölj. I vår traditionella förvaltningsportfölj ingår nämligen våra fastigheter som en viktig och långsiktig placering. "Eftersom vi är kundägda känns det extra bra att vi flyttat kontoret till vår egen fastighet", säger vd Annelie Helsing. "Vi betalar nu hyra till oss själva och all eventuell framtida vinst går tillbaka till våra kunder."

Läs mer >