Från 1 januari 2016 blir du dubbelbeskattad om du sparar i privatägd pensionsförsäkring. Det belopp som du sparar får du inte dra av i deklarationen, men du kommer att få betala inkomstskatt på pengarna när du tar ut dem vid pension. Utbetald pension läggs på toppen av inkomsten och beskattas i sin helhet.

Saknar du pensionsrätt eller är näringsidkare
Saknar du pensionsrätt i din anställning eller är näringsidkare (det vill säga lyfter inkomst av näringsverksamhet) så påverkas du inte av den borttagna avdragsrätten. Som näringsidkare får du fortsatt göra avdrag för premie i näringsverksamheten och har fortfarande rätt att dra av för inbetalda pensionspremier upp till maximalt 35 procent av din bruttoinkomst. Dock maximalt 10 prisbasbelopp (443 000 kronor för inkomståret 2016). Samma avdragsmöjligheter gäller om du inte har pensionsrätt i din anställning.

Avsluta autogiro
Tänk på att om dina premier för din privatägda pensionsförsäkring dras via autogiro bör du avsluta autogirodragningen snarast. Sker inte det fortsätter autogirodragningarna tills du stoppar dem.

Fortsätt pensionsspara!
Även om avdragsrätten tagits bort för privat pensionssparande gör du klokt i att ha ett annat sparande – för behovet att själv spara till pension är minst lika stort som tidigare!

Ett bra alternativ är att börja spara i en kapitalförsäkring hos SH Pension. Vill du veta mer kontaktar du din rådgivare som hjälper dig med att starta ett nytt sparande!

För att avsluta ditt privata pensionssparande vänder du dig till Försäkringsservice på telefonnummer 010-471 87 70

För att börja spara i en kapitalförsäkring vänder du dig till din rådgivare