Traditionell förvaltning

Vår ursprungliga sparform kallas traditionell förvaltning. Det är en enkel och trygg sparform som passar dig som önskar en garanti i ditt sparande samtidigt som du får goda möjligheter till avkastning utöver garantin.

Dina pengar placeras i pensionskassans väl diversifierade tillgångsportfölj, se nedan portföljens fördelning. Alla de som sparar i vår traditionella förvaltning har samma placeringsinriktning och du behöver inte själv fatta några placeringsbeslut inom ramen för förvaltningen. Att spara i traditionell förvaltning innebär även att du är garanterad en viss pension den dagen försäkringen utbetalas. Det är denna garanti som särskiljer traditionell förvaltning från många andra sparformer.

Vi driver dessutom vår pensionskassa enligt ömsesidiga principer, vilket gör att hela överskottet i verksamheten fördelas till våra kunder.

Försäkringsgivare

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan, org.nr 802005-5631, Styrelsens säte är i Stockholm.

Villkor och blanketter

Här hittar du gällande villkor och blanketter för våra Pensionsförsäkringar.