Radgivare

Fondförvaltning

Vi erbjuder noga utvalda fondlösningar för dig som själva vill påverka din risknivå och välja inriktning på ditt sparande. Vårt mål är att tillhandahålla utvalda fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning.

Inom fondförsäkring är det du själv tillsammans med din rådgivare som väljer placeringsinriktning och vilken eller vilka fonder du väljer att investera i.

Vi samarbetar idag med följande kapitalförvaltare:

C Worldwide Asset Management

C Worldwide Asset Management är en oberoende kapitalförvaltare som grundades 1986 i Köpenhamn. Kunderna är främst institutioner och distributionspartners världen över. C Worldwide Asset Management har drygt 100 anställda och ca 120 mdr SEK under förvaltning. De arbetar med aktiv förvaltning där globala aktier utgör den största strategin. C Worldwide Asset Management är sedan 2012 undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI.

Cliens Kapitalförvaltning

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och oberoende fondbolag vars målsättning är att erbjuda investerare långsiktigt god avkastning. De har ett av Sveriges mest välrenommerade förvaltningsteam som består av mycket erfarna förvaltare. Kärnan av teamet har jobbat tillsammans i mer än 20 år, i huvudsak med institutionella kunder som ställer mycket höga krav på förvaltningen.

Indecap

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar de ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen. Indecap ägs av 18 stycken av de fristående svenska sparbankerna, Folksam och Svensk Handel Försäkring samt anställda i bolaget.

ODIN fonder

ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som grundades 1990. På uppdrag av våra andelsägare jobbar vi hårt varje dag för att skapa värde för framtiden. Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är enbart möjligt genom relevant kunskap. I ODIN känner vi företagen vi investerar i utan och innan och vi vet till 100% varför vi har valt dem som innehav i våra portföljer. På ODIN Fonder investerar vi i företag med kompetent företagsledning, lönsam tillväxt och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. Läs mer på www.odinfonder.se

Våra fonder

Klicka här så får du mer information om våra fonder

Försäkringsgivare

Pensionsförsäkring med fondförvaltning eller kapitalförsäkring tecknas hos Svensk Handel Fondförsäkring AB, org.nr 516406-0310.Styrelsens säte är i Stockholm. Om premiebefrielse för fondförsäkring har tecknats: Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org.nr 502006-6329.

Villkor och blanketter

Här hittar du gällande villkor och blanketter.