Månadsrapporter maj

Månadsrapporter maj

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C

Indecap Guide Avkastningsfond

Indecap Guide Global C

Indecap Guide Företagsobligation

Indecap Guide Sverige C

 

C WorldWide Global Equities Ethical

C WorldWide Healthcare Select

C WorldWide Sweden Small Cap

C WorldWide Asia

C WorldWide Emerging Markets

 

Cliens Företagsobligationer A

Cliens Mixfond A

Cliens Sverige Fokus A

Cliens Småbolag A

Cliens Räntefond Kort

 

ODIN Fastighet B

ODIN Global C

ODIN Small Cap C

ODIN Sverige C

 

Se fondernas rating, aktuella kurser och avgifter >

 

Publiceringsdatum: 2021-06-07

De senaste nyheterna

Månadsrapporter augusti

2021-09-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder.

Läs mer >

Vi höjer återbäringsräntan till 11 procent

2021-09-01

Tack vare fina nyckeltal och stabil avkastning höjs återbäringsräntan till 11 % per den 1 september 2021.

Läs mer >

Månadsrapporter juli

2021-08-23

Här hittar du fondernas prestationer och marknadskommentarer för juli månad.

Läs mer >