De senaste nyheterna

Månadsrapporter augusti

2021-09-13

Varje månad ger våra fondförvaltare marknadskommentarer, utsikter för framtiden och presenterar månadens resultat för sina fonder.

Läs mer >

Vi höjer återbäringsräntan till 11 procent

2021-09-01

Tack vare fina nyckeltal och stabil avkastning höjs återbäringsräntan till 11 % per den 1 september 2021.

Läs mer >

Månadsrapporter juli

2021-08-23

Här hittar du fondernas prestationer och marknadskommentarer för juli månad.

Läs mer >