2019-06-28

Sjukvårdsförsäkring för dina anställda
– nya regler för hur förmånen beskattas

Sedan 1 juli 2018 är sjukvårdsförsäkringen en skattepliktig förmån, nu har reglerna för förmånsbeskattningen ändrats igen.

Lägre förmånsbeskattning för två av våra försäkringar

Förra året uppskattade vi att värdet av förmånen skulle beräknas till 70 respektive 100 procent av premien för våra olika försäkringar. På begäran av oss i försäkringsbranschen har Skatteverket nu gjort ett ställningstagande i frågan.

Så här stor andel av försäkringspremien ska förmånsbeskattas, enligt Skatteverket

Sjukvård Företag         60 %    (sänkning från 70 %)

Sjukvård Olycksfall    60 %    (sänkning från 70 %)

Skatteverkets ställningstagande gäller från och med den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med den 1 juli 2018 när reglerna om förmånsbeskattning trädde ikraft.

Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

Du som arbetsgivare ansvarar för att dina anställdas förmånsbeskattning blir korrekt enligt de nya reglerna. Hela premien för sjukvårdsförsäkringen är fortsatt avdragsgill för företaget, oavsett hur stor del som förmånsbeskattas.

 

 
2018-05-24

Nya skatteregler för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Du har gett dina anställda en av de bästa förmåner man kan få: en sjukvårdsförsäkring. Det är ett bra val: den hjälper dig att behålla personalen på plats och ser till att dina anställda inte fastnar i en vårdkö om något skulle hända.

Riksdagen har nu beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som du betalar från och med då. Försäkrade som betalar hela premien själv påverkas därför inte av den nya lagen.

Vad betyder det här för dig som arbetsgivare?

Hela premien för sjukvårdsförsäkringen blir nu avdragsgill för dig som arbetsgivare, oavsett hur stor del av försäkringen som förmånsbeskattas för den anställde.

Vad betyder det för dina anställda?

Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria. Trygg-Hansa uppskattar att så här stor del av premien för våra försäkringar ska förmånsbeskattas:

Sjukvård Företag          70%
Sjukvård Olycksfall       70%

Notera att detta är vår försäkringsgivare, Trygg-Hansas, bedömning utifrån den nya lagstiftningen. Vi kan inte ansvara för att bedömningen är korrekt. Därför ska den här indikationen endast ses som en vägledning.

Har du frågor om förmånsbeskattningen?

Kontakta Skatteverket om du har frågor om beskattning.
SH Pension har inte tillåtelse att lämna råd i skattefrågor.

Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att förmånsbeskattningen för dina anställda blir korrekt.