2018-05-24

Nya skatteregler för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Du har gett dina anställda en av de bästa förmåner man kan få: en sjukvårdsförsäkring. Det är ett bra val: den hjälper dig att behålla personalen på plats och ser till att dina anställda inte fastnar i en vårdkö om något skulle hända.

Riksdagen har nu beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som du betalar från och med då. Försäkrade som betalar hela premien själv påverkas därför inte av den nya lagen.

Vad betyder det här för dig som arbetsgivare?

Hela premien för sjukvårdsförsäkringen blir nu avdragsgill för dig som arbetsgivare, oavsett hur stor del av försäkringen som förmånsbeskattas för den anställde.

Vad betyder det för dina anställda?

Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria. Trygg-Hansa uppskattar att så här stor del av premien för våra försäkringar ska förmånsbeskattas:

Sjukvård Företag          70%
Sjukvård Olycksfall       70%

Notera att detta är vår försäkringsgivare, Trygg-Hansas, bedömning utifrån den nya lagstiftningen. Vi kan inte ansvara för att bedömningen är korrekt. Därför ska den här indikationen endast ses som en vägledning.

Har du frågor om förmånsbeskattningen?

Kontakta Skatteverket om du har frågor om beskattning.
SH Pension har inte tillåtelse att lämna råd i skattefrågor.

Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att förmånsbeskattningen för dina anställda blir korrekt.