Förändringar i fondutbudet

För att kunna erbjuda våra kunder en attraktiv fondförvaltning med god riskjusterad avkastning över tid, genomför vi under juni månad 2019 förändringar som påverkar ditt fondinnehav hos oss.

Förändringarna gäller fonderna Indecap Guide Företagsobligation A och Indecap Guide Avkastningsfond A.

Allt innehav i dessa fonder kommer att flyttas enligt följande:

  • Indecap Guide Företagsobligation A flyttas till Indecap Guide Företagsobligation C
  • Indecap Guide Avkastningsfond A flyttas till Indecap Guide Avkastningsfond C

Förändringen innebär också ändringar i fondbestämmelserna och placeringsstrategin, men det påverkar inte fondernas risk eller inriktning.

Mer information om Indecap Guide Företagsobligation C och Indecap Guide Avkastningsfond C hittar du i respektive fonds faktablad nedan.

Indecap Guide Företagsobligation C

Indecap Guide Avkastningsfond C