Ledning

Ledningsgruppen

Stefan Eliasson, VD Svensk Handel Pensionskassan
Kjell Björk, VD Svensk Handel Fondförsäkring
Claes Holmquist, Chef IT och Verksamhetsutveckling
Eva Norman, Ekonomichef
Michael Lundberg, Försäljningschef
Elisabeth Persson, Chef Affärsstöd
Tomas Torstensson, Aktuariechef

Styrelse 

Svensk Handel Pensionskassan Försäkringsförening:

Hans Löwlund, styrelseordförande
Stefan Eliasson, VD Svensk Handel Pensionskassan
Harald Bengtsson, styrelseledamot
Monica Bloom, styrelseledamot
Jörgen Sundqvist, styrelseledamot
Victoria Thore, styrelseledamot
Lena Schelin, styrelseledamot
Jan Åhlander, styrelseledamot
Linda Holmlundh, arbetstagarrepresentant
Niclas Hemmander, suppleant arbetstagarrepresentant

Svensk Handel Fondförsäkring AB:

Joachim Spetz, styrelseordförande
Kjell Björk, VD Svensk Handel Fondförsäkring AB
Peter Andrée, styrelseledamot
Stefan Eliasson, styrelseledamot
Monica Bloom, styrelseledamot