Egen rådgivare

Som företagare står du inför ett stort antal frågeställningar som kan vara avgörande för ditt företag och för dig som företagare. Har jag tillräckligt skydd för min familj om jag skulle avlida? Hur sparar jag på bästa sätt till min pension? Hur placerar jag företagets överlikviditet? Hur tar jag ut min lön på bästa sätt? Har jag ett tillräckligt skydd om jag skulle drabbas av långvarig sjukdom? Vad händer ekonomiskt om du och din kompanjon går skilda vägar eller om någon av er avlider?

Frågorna är många och det är här våra kunniga rådgivare kommer in i bilden. De hjälper dig mer än gärna med att hitta svaren på dessa frågor. De har alla en lång erfarenhet av pensioner och placeringar och är licensierade via *SwedSec. De arbetar långsiktigt och i nära samarbete med dig som kund, vilket borgar för ett starkt ömsesidigt förtroende och väl genomtänkta placeringsbeslut.

* En licensiering för anställda på den svenska värdepappersmarknaden som skapats för att upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen

Norr

Sundsvall
Thomas Westin
thomas.westin@shpension.se
Tel: 010-4718795
Mobil/sms: 070-737 11 06
Besöksadress: Torggatan 4 A, 851 02 Sundvall
Postadress: Box 210, 851 04 Sundsvall

Mitt

Stockholm
Linda Holmlundh
linda.holmlundh@shpension.se
Tel: 010 – 471 87 52
Mobil/sms: 070 – 606 76 02
Besöksadress: Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

Stockholm
Daniel Wennerström
daniel.wennerstrom@shpension.se
Tel: 010 – 471 87 83
Mobil/sms: 070 – 569 38 85
Besöksadress: Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

Väst

Göteborg
Håkan Baaz
hakan.baaz@shpension.se
Tel: 010-471 87 87
Mobil/sms: 073-801 20 20
Region Väst, 103 29 Stockholm

Söder

Malmö
Fredrik Kjellström
fredrik.kjellstrom@shpension.se
Tel: 010-471 87 92
Mobil/sms: 070-222 72 09
Besöksadress: Navigationsgatan 1 A, 211 20 Malmö
Postadress: Box 186, 201 21 Malmö

Malmö
Marie Nolander
marie.nolander@shpension.se
Tel: 010-471 87 75
Mobil/sms: 073-083 01 99
Navigationsgatan 1 A, 211 20 Malmö
Box 186, 201 21 Malmö

Försäljningschef

Stockholm
Michael Lundberg
michael.lundberg@shpension.se
Tel: 010-4718754
Mobil/sms: 070-664 76 04
Besöksadress: Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm