2018-05-22

SH Pension ansluter sig till den digitala brevlådan Kivra

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Det tar mindre än en minut att skaffa Kivra och allt du behöver är ett Mobilt BankID. I brevlådan får du bara post från företag och myndigheter som är anslutna till Kivra och som du har en relation till.

 

Varje gång du får ny post i Kivra får du en e-postavisering, varpå du kan logga in och läsa din post var du än befinner dig. Övergången från traditionella till digitala utskick från oss på SHP kommer att ske stegvis.

SHP ser detta som ett smidigare, säkrare och framförallt mer hållbart sätt att kommunicera med medlemmar och kunder. r kan du eller ditt företag registrera och aktivera en digitala brevlådan.

 

Kontaktperson:
Elisabeth Persson, Chef affärsstöd, telefon 010 – 47 187 81

SH Pension tillhandahåller liv- och pensionsförsäkringar (med traditionell- och fondförvaltning) samt olika försäkringar såsom liv-, olycksfall- och sjukvårdsförsäkring för cirka 11 000 medlemsföretag inom organisationen Svensk Handel, såväl till ägare som anställda och deras familjer. SH Pension startade sin verksamhet med pensionskassan redan 1946 och 2005 bildades Svensk Handel Fondförsäkring AB.