Aktuellt

Vi skickar just nu ut viktig information till dig som är kund hos SH Pension.

Detta gör vi eftersom vi enligt lagen om penningtvätt är skyldiga att inhämta information om vem vi gör och kommer att göra utbetalningar till.

Detta gäller även dig som är pensionär och som idag inte har något aktivt sparande men som fortfarande tar emot utbetalningar från oss.

Varför skickar ni inte detta via kivra?
Idag har vi inte den tekniska möjligheten att inhämta dessa uppgifter digitalt via BankID och därför får du denna förfrågan via post från oss.

Vem kan vidimera?
Om du inte har någon släkting som kan vidimera din identitet går det lika bra att fråga en granne, vän eller annan bekant.

Var kan jag kopiera mitt ID?
Det brukar finnas kopieringsmöjlighet på ditt lokala bankkontor eller bibliotek om du inte har möjlighet att kopiera hemma eller på arbetet.