Hur kommer jag i kontakt med vårdplaneringen?

 • Ring 075-243 65 50 eller boka videosamtal med eller skicka meddelande till Vårdplaneringen.
 • Ladda ner appen Trygg-Hansa Sjukvård i Google Play eller App Store.
 • Välj när du vill ha ditt videosamtal – drop-in eller boka en tid. Logga in enkelt och säkert med BankID när det är din tur.

Öppettider:

 • Sjukvårdsrådgivning: dygnet runt alla dagar
 • Vårdplanering: vardagar kl. 7.00 – 17.00
 • Skador: vardagar kl. 8.00 – 17.00

Ersättning vid utlägg

 • Anmälan för ersättningsanspråk ska ske snarast möjligt. Du kan få hjälp direkt via vårdplaneringen på telefon 075- 243 65 50.

Så här ansluter du dig till försäkringen

 • Du kan ansluta dig till försäkringen från det att du är 16 år fram till och med 64 år.
 • Även make/maka/sambo/registrerad partner samt barn från 16 år kan ansluta sig till försäkringen.
 • För att kunna ansluta dig till försäkringen måste du vara fullt arbetsför. Medförsäkrad make/maka/sambo måste vara fullt arbetsför vid teckningstillfället.
 • Även barn kan försäkras från 16 års ålder om barnet inte är i behov av särskild tillsyn eller vård och beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan och är fullt arbetsför.

Hur länge kan jag behålla min sjukvårdsförsäkring?

 • Du kan behålla din sjukvårdsförsäkring året ut det år du fyller 70.

Om jag byter arbetsgivare, kan jag behålla min sjukvårdsförsäkring?

 • Ja, du kan överlåta sjukvårdsförsäkringen till ny premiebetalare (arbetsgivare eller privatperson). Kontakta oss via mail för beställning av överlåtelseblankett kontakt@shpension.se.

Gäller försäkringen vid akut skada eller sjukdom?

 • Nej, försäkringen gäller inte för akut vård. Den gäller för planerad vård. Dina egenvårdsavgifter i offentligvården ersätts dock även om det är akut vård.

Gäller försäkringen utomlands?

 • Ja, försäkringen ersätter avdragen självrisk i annan försäkring med upp till 7000 kr. När du kommer hem kan du vända dig till Vårdplaneringen om du är i behov av planerad privat vård i Sverige eller i övrigt för rådgivning.

Förmånsbeskattas den anställde?

 • Om företaget betalar premien skall den anställde förmånsbeskattas för 60% av premien.

Är premien avdragsgill för företaget?

 • Ja, hela premien är avdragsgill för företaget.