TGL

Tjänstegruppliv TGL

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Om du som anställd är mellan 18 och 70 år och arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka omfattas du troligtvis av TGL. Om du arbetar mellan 8 och 16 timmar gäller försäkringen med halva försäkringsbelopp.

Du måste vara fullt arbetsför för din anställning för att omfattas av försäkringen när du anställs.

Detta är en kort beskrivning av TGL försäkringen. Du hittar mer information samt alla blanketter och villkor på: www.bliwa.se/shpension

Blanketter och villkor

Blanketter, Förköpsinformation och villkor hittar du på:  www.bliwa.se/shpension

Ring oss gärna!

Välkommen att kontakta oss via mail kund@bliwa.se eller telefon 08-696 22 80 om du har frågor.

Försäkringsgivare

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org.nr. 502006-6329