Lemon

Sjukvårdsförsäkring med Remisskrav

Med vår sjukvårdsförsäkring har du snabb och enkel tillgång till sjukvårdsupplysning, rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling.
Via appen Trygg-Hansa Sjukvård kontaktar du enkelt Trygg-Hansas Vårdplanering om du behöver råd eller vård. Från 2019 har du också möjlighet att genom appen få ett individuellt anpassat träningsprogram.

Det här är några av fördelarna med din försäkring:

  • Välj själv hur och när du vill starta upp ett ärende. Antingen via ett direktnummer för sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och
    skadeanmälan eller via appen Trygg-Hansa Sjukvård
  • Träffa sjuksköterskor och specialistläkare direkt i appen genom videosamtal
  • Förstahjälpersättning vid akuta sjukhusövernattningar
  • Ersättning vid sjukhusvistelse upp till 90 dagar
  • Försäkringen gäller utan självrisk
  • Rätt till privatvård vid sjukdom och olycksfallsskada efter remiss till specialistläkare

Remisskrav
Från och med 2016 har vi tagit bort självrisken på 750 kr och inför remisskrav. Det innebär att försäkringen gäller först då behandlande läkare inom primärvården utfört all nödvändig utredning och behandling samt skrivit remiss till specialistläkare. När du fått en remiss ringer du till vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid till någon av våra privata vårdgivare.

Blanketter och villkor:

Försäkringsgivare:
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag Filial orgnr. 516404-4405 (Trygg-Hansa)