Lemon

Sjukvård Olycksfall 

Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för ett olycksfall och exempelvis din husläkare behöver remittera dig vidare. Det är ofta då du riskerar att hamna i en kösituation.

Det här är några av fördelarna med försäkringen:

  • Ett eget direktnummer för vårdplanering och skadeanmälan
  • Rätt till privatvård vid olycksfallsskada efter remiss från läkare
  • Hjälp med tidbokning och förmedling av vård i ett rikstäckande nätverk av vårdgivare och specialistläkare
  • Med vår försäkring garanterar vi kontakt med specialistläkare inom 6 dagar och inskrivning för operation eller annan behandling inom 14 dagar. Håller försäkringen inte den garantin kompenseras du med 1 500 kr per dag i upp till 30 dygn.

Blanketter och villkor

Försäkringsgivare:
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag Filial orgnr. 516404-4405 (Trygg-Hansa)