TGL

Seniorförsäkring – Liv och olycksfall

När du passerar den åldersgräns som gäller för gruppförsäkringen kan du inte längre vara med i försäkringen. Då kan du istället teckna en Seniorförsäkring och på så vis behålla ett visst försäkringsskydd.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se www.bliwa.se/shpension