Grupp2

Trygghet för dig och din familj

Med SH Pension Gruppförsäkring får både du och din familj ett bra skydd vid dödsfall, olycksfall och sjukdom. Välj vilka delar som ska ingå och hur stor ersättning du önskar.

Livförsäkring
Om det som inte får hända plötsligt händer, är det tryggt att ha en livförsäkring som ger dina närmaste en lugnare morgondag. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Olycksfallsförsäkring
Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.

Sjukförsäkring
En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Barnförsäkring
Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna och de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall under skoltid. Med en barnförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd

Detta är en kort beskrivning av SH Pensions Gruppförsäkring. Du hittar mer information samt alla blanketter och villkor på: www.bliwa.se/shpension

Blanketter och villkor

Blanketter, Förköpsinformation och villkor hittar du på: www.bliwa.se/shpension

Ring oss gärna!

Välkommen att kontakta oss via mail kund@bliwa.se eller telefon 08-696 22 80 om du har frågor.

Försäkringsgivare

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org.nr. 502006-6329.