Kurvor

Noggrant utvalda

Om du vill påverka utvecklingen i ditt sparande ska du välja fonder. Du bestämmer själv hur dina pengar ska placeras och kan när som helst byta fonder.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan öka och minska i värde, vilket innebär att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vårt fonderbjudande

Via vårt helägda dotterbolag Svensk Handel Fondförsäkring AB erbjuder vi noga utvalda fondlösningar för de kunder som själva vill påverka sin risknivå och välja inriktningen på sitt sparande. Vårt mål är att tillhandahålla utvalda fonder som ger möjlighet till god riskspridning och avkastning. Inom fondförsäkring är det kunden själv, tillsammans med våra rådgivare som väljer placeringsinriktningen och vilken eller vilka fonder man väljer att investera i.

Vårt aktuella fondutbud hittar du här och här finns en överskådlig fondöversikt.