C Worldwide Asset Management

C WorldWide Asset Management (tidigare Carnegie Asset Management) är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare som sedan 1986 arbetar med att skapa långsiktiga mervärden för investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team.

C WorldWide förvaltar ca 160 miljarder i aktiefonder och diskretionära uppdrag världen över. 2012 undertecknade C WorldWide FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. Läs mer här..

C Worldwide Asset Managements fond: 

 • C Worldwide Global Equities Ethical 1A SEK
 • C WorldWide Asia 1A SEK
 • C WorldWide Emerging Markets 1A SEK

Cliens Kapitalförvaltning

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och oberoende fondbolag vars målsättning är att erbjuda investerare långsiktigt god avkastning. De har ett av Sveriges mest välrenommerade förvaltningsteam som består av mycket erfarna förvaltare. Kärnan av teamet har jobbat tillsammans i mer än 20 år, i huvudsak med institutionella kunder som ställer mycket höga krav på förvaltningen. Läs mer på www.cliens.se

Cliens fonder:

 • Cliens Mixfond A
 • Cliens Räntefond Kort
 • Cliens Småbolag A
 • Cliens Sverige Fokus A
 • Cliens Företagsobligationer A

Indecap

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Indecap ägs av 35 stycken av de fristående svenska sparbankerna samt bolagets grundare och anställda. Läs mer på www.indecap.se

Indecaps fonder:

 • Indecap Guide Företagsobligation C
 • Indecap Guide Avkastningsfond C
 • Indecap Guide Global C
 • Indecap Guide Sverige C
 • Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C

ODIN fonder

ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som grundades 1990. På uppdrag av våra andelsägare jobbar vi hårt varje dag för att skapa värde för framtiden. Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är enbart möjligt genom relevant kunskap. I ODIN känner vi företagen vi investerar i utan och innan och vi vet till 100% varför vi har valt dem som innehav i våra portföljer. På ODIN Fonder investerar vi i företag med kompetent företagsledning, lönsam tillväxt och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. Läs mer på www.odinfonder.se

 • ODIN Fastighet B SEK
 • ODIN Global C SEK
 • ODIN Sverige C SEK