Extra Föreningsstämma

augusti 22, 2018

Välkommen till extra Föreningsstämma

Medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan bjuds in till en extra föreningsstämma onsdagen den 26 oktober klockan 10.00
med anledning av ny garantinivå i det premiebestämda beståndet.

Plats

Svensk Handels Hus, lokal Samarkand
Regeringsgatan 60, Stockholm 

Program

09.45     Registrering

10.00     Beslut om förändring i stadgar med anledning av ny garantinivå för det premiebestämda beståndet

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 19 oktober och du anmäler dig enkelt på mejladress: stamman@shpension.se.
Vid anmälan ska du uppge:

  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer
  • Medlemsnummer

Fullmakt

Kan du inte närvara på stämman kan du ändå delta genom fullmakt som föredträds av annan medlem. Fullmakten måste vara oss tillhanda 2 veckor innan extra stämman.

Frågor

Har du några frågor om extra stämman är du varmt välkommen att ringa 010-471 87 62 eller skicka ett mejl till maria.herdell@shpension.se.

 

Varmt välkommen!