Vad händer om din butik tvingas stänga i flera veckor?

Hur snabbt kan verksamheten komma igång igen? Vilket skydd har du om någon av medarbetarna blir långtidssjukskriven? Eller om du får en vattenskada i ditt varulager.

Ett bra försäkringsskydd handlar om att förstå din bransch och de kritiska delarna i just din verksamhet. Förstå att när en skada sker så handlar det inte bara om att betala ut pengar utan även om att hantera och stötta dig igenom hela förloppet så att verksamheten är igång snabbt och på bästa sätt. Tillsammans med Trygg-Hansa och Svensk Handel har vi tagit fram ett förmånligt erbjudande som omfattar allt från skydd för din verksamhet och dina kunder, till skydd för dig själv, dina anställda och företagets tillgångar.

Mer information hittar du här:

Butik- och Partihandelsförsäkring – broschyr