Fonder_Hand

Flyttavgifter

Om din pensionsförsäkring ska flyttas från SH Pension

Traditionellt förvaltad försäkring:
Fast avgift – 700 kr

Rörliga avgifter
År 1 – Ingen flytträtt
År 2 – 5%
År 3 – 4%
År 4 – 3%
År 5 – 2%
Alla försäkringar som är äldre än fem år – 1%

Fondförsäkring:
Fast avgift – 700 kr

Rörliga avgifter
År 1 – Ingen flytträtt
År 2 – 2,5%
År 3 – 2%
År 4 – 1,5%
År 5 – 1%
Alla försäkringar som är äldre än fem år – 0,5%

Vid flytt av pensionsförsäkring från Svensk Handel Pensionskassan till Svensk Handel Fondförsäkring AB, och vice versa, tas inga flyttavgifter ut.
Dock kan det ske marknadsvärdesjustering vid de tillfällen konsolideringen hos Svensk Handel Pensionskassan understiger 100% vid flyttillfället. 

Förutom ovanstående avgifter vid flytt av pensionsförsäkring från SH Pension framgår flyttreglerna under avsnittet Flytt från SH Pension.

Vid övriga frågor om flytt från SH Pension ber vi dig kontakta en av våra rådgivare, alternativt Försäkringsservice
telefon 010 – 471 87 70.