Regler för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning samt Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Alla privata försäkringar oavsett teckningsdatum samt tjänstepensioner som är tecknade efter 2006-08-31 har flytträtt enligt nedan, dock inte för privata försäkringar där huvuddelen av inbetalda premier innan

2006-08-31 utgörs av tjänstepensionspremier och där överlåtelse från tjänstepension till privat försäkring har skett.

Flytt medges endast till annan pensionsförsäkring. Försäkringstagaren har rätt att få hela försäkringskapitalet i sin pensionsförsäkring överförd till en ny pensionsförsäkring hos annan försäkringsgivare.

Flytt medges endast av försäkringens hela kapital, d.v.s. delflytt medges inte.

Försäkring där kapital flyttas betraktas som återköpt och avslutad hos SH Pension.

Flytt medges först ett år efter försäkringens tecknande (dateringsdag).

Vid flytt av försäkringar som är utan återbetalningsskydd krävs godkänd hälsoprövning för att flytt ska medges.

Avgifter – se ”Flyttavgifter”.