2018-05-30

Förändringar i fondutbudet

För att förbättra vårt fondutbud gör vi under sommaren 2018 förändringar som kan påverka ditt fondinnehav hos oss. En av anledningarna är att vi vill satsa på etisk och hållbar förvaltning.

Fonderna tar miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utan att göra avkall på målet om hög riskjusterad avkastning.

Fonderna investerar inte i bolag som kränker

  • internationella riktlinjer
  • konventioner kring miljö
  • mänskliga rättigheter
  • regler om arbetsvillkor och anti-korruption
  • EU:s konventioner och riktlinjer gällande dessa områden.

Nedan hittar du de nya faktabladen och fondbestämmelserna från Indecap

 

____________________________________________________________________________________________

 

2018-05-16

Nya Fonder

Vi har tagit in tre nya spännande fonder från C WorldWide

C WorldWide Asset Management (tidigare Carnegie Asset Management) är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare som sedan 1986 arbetar med att skapa långsiktiga mervärden för investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team.

C WorldWide förvaltar ca 120 miljarder i aktiefonder och diskretionära uppdrag världen över. 2012 undertecknade C WorldWide FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. Läs mer på www.cworldwide.com

C Worldwide Asset Managements fond: 

  • C Worldwide Global Equities Ethical 1A SEK
  • C WorldWide Asia 1A SEK
  • C WorldWide Emerging Market 1A SEK

Läs mer om alla våra fonder

Eller ring våra rådgivare för att få veta mer