Kjell Björk har utsetts till ny VD för
Svensk Handel Fondförsäkring AB

Han tillträder befattningen som VD den 1 december 2017 och ersätter då bolagets nuvarande VD, Peter Andrée som går i pension.

Kjell Björk har mer än 30 års erfarenhet inom kapitalförvaltnings- och försäkringsbranschen, senast i rollen som Förvaltningsexpert hos SH Pension.

Kjell Björk har tiden innan SH Pension varit VD för Allba & Partners Försäkringar AB, där han även var medgrundare av bolaget. Samt haft olika roller inom värdepappersbolag, bank och försäkring.

Eventuella frågor kan ställas till: Stefan Eliasson, VD SH Pension, telefon 010-471 87 63


SH Pension bildades 1946 och vi har således mer än 70 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placerings frågor. SH Pension är till för alla inom Svensk Handel – såväl ägare som anställda samt deras respektive. Dessa får tillgång till ett välfyllt sortiment av försäkringar och sparande för hela livet, allt från pensionsförsäkringar, gruppförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar till butiksförsäkring. Dessutom erbjuder SH Pension pensions- och sparandelösningar via både traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Koncernen SH Pension består av Svensk Handel Pensionskassan och ett helägt dotterbolag; Svensk Handel Fondförsäkring AB. Svensk Handel Pensionskassan är moderbolag och koncernen verkar under varumärket SH Pension. Vi är ett ömsesidigt bolag som ägs av våra kunder och överskottet av kapitalförvaltningen går tillbaka till kunderna som återbäring