Kassar

Välkommen till SH Pension

SH Pension har nästan 70 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor. Vi är till för alla inom Svensk Handel – såväl ägare som anställda samt deras respektive. Hos oss får du tillgång till ett välfyllt sortiment av försäkringar och sparande för hela livet, allt från pensionsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar till butiksförsäkring. Tack vare låga administrativa kostnader, att vi arbetar i egen regi och i samarbete med andra leverantörer, kan vi erbjuda bra och prisvärda försäkringar.

De flesta av våra konkurrenter ägs av de stora bankerna med höga avkastningskrav och där höga vinster går till aktieägarna. Vi är ömsesidiga, ägda av våra kunder och våra vinster går tillbaka till våra kunder som återbäring. Vi har en stolt tradition med mycket konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och en uthållig återbäringsränta i toppklass!

Koncernen SH Pension består av Svensk Handel Pensionskassan, org.nr. 802005-5631 och Svensk Handel Fondförsäkring AB, org.nr. 516406-0310. Svensk Handel Pensionskassan är huvudföretag under varumärket SH Pension. Det helägda dotterbolaget Svensk Handel Fondförsäkring erbjuder fondförsäkringsförvaltning i egen regi samt gruppförsäkringsprodukter i egenskap som förmedlare.