Viktig information till dig som har en Tjänstegrupplivförsäkring hos oss!

Som vi har informerat om brevledes i mitten av oktober byter vi från den 1 januari 2018 försäkringsgivare på Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) från Länsförsäkringar till Bliwa.

För att ha en giltig Tjänstegrupplivförsäkring från 1 januari 2018 för dig och dina anställda måste den ansökan som var med i utskicket fyllas i och returneras till oss senast 31 december 2017.

I de fall det finns någon anställd som inte är fullt arbetsför när ansökan skickas in ber vi er att kontakta oss på SH Pension, telefon 010 – 471 87 70, så förklarar vi hur ni ska göra.

På samma sätt om någon av era anställda insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall innan 31 december 2017 så att de inte är fullt arbetsföra, ber vi er att anmäla det enligt ovan, även om ni tidigare har skickat in ansökan, och den eller de anställda då var fullt arbetsföra.

Definitionen för fullt arbetsför: Den som kan fullgöra sitt arbete utan inskränkningar och inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan beträffande denna anställning. Med utbetalning från Försäkringskassan menas sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning. Den som ska försäkras kan vara lönebidragsanställd.

Om någonting är oklart är ni välkomna att kontakta oss på
telefon: 010 – 471 87 70
e-post: kontakt@shpension.se