TGL

Tjänstegruppliv TGL

Med en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) får dina nära och kära en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Försäkringen tecknas både för företagare och anställda. Vid dödsfall betalas max 268 800 kronor ut (år 2017). Beloppet anpassas varje år efter prisbasbeloppet.

Vem får mina pengar?
Förmånstagare är din maka/make/registrerad partner eller sambo, om sådan finns. I annat fall är dina arvingar förmånstagare.

Gäller månaden ut innan du fyller 70 år
Försäkringen gäller för företagare så länge verksamheten pågår och för anställda så länge anställningen kvarstår, dock längst månaden ut innan den försäkrade fyller 70 år. Kostnaden är avdragsgill i din rörelse.

Blanketter och villkor

Försäkringsgivare:

Försäkringsgivare:
Tjänstegruppliv TGL är en tjänstegrupplivförsäkring via SH Pension. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), 516401-6692 , 106 50 Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Kontakta oss för mer information
Försäkringsservice 010-471 87 70