Lemon

Sjukvård Stor med Remisskrav

Med vår sjukvårdsförsäkring har du tillgång till sjukvårdsupplysning, rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling. En trygg försäkring som ger den hjälp du behöver vid sjukdom. Du ringer ett direktnummer för alla vårdärenden:

Telefonnummer: 075-243 65 50

Öppettider:
Sjukvårdsrådgivning: dygnet runt alla dagar
Vårdplanering: vardagar kl. 7.00 – 17.00
Skador: vardagar kl. 8.00 – 17.00

Nytt!  Du kan också boka videosamtal med eller skicka meddelande till Vårdplaneringen. Gå in via länken: www.trygghansa.se/vardplanering  eller ladda ner appen Vårdplanering Trygg-Hansa i Google Play eller App Store.

Remisskrav
Från och med 2016 har vi tagit bort självrisken på 750 kr och inför remisskrav. Det innebär att försäkringen gäller först då behandlande läkare inom primärvården utfört all nödvändig utredning och behandling samt skrivit remiss till specialistläkare. När du fått en remiss ringer du till vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid till någon av våra privata vårdgivare.

Hur du använder försäkringen:
Kontakta din vårdcentral/husläkare alternativt gynekolog. Om du efter den grundläggande medicinska utredningen/behandlingen hos primärvårdsläkaren blir remitterad till specialistläkare ber du om en kopia på remissen för att kunna använda försäkringen. Vad som ingår i den grundläggande utredningen/behandlingen är beroende av aktuell sjukdom och kan exempelvis omfatta provtagning, röntgenundersökning, behandling eller annan undersökning. För behandling hos psykolog räcker det att din husläkare skriver remiss/intyg om att du behöver behandling.

Skicka remissen till Vårdplaneringen som då kontaktar dig senast dagen efter att de fått remissen. Adress till Vårdplaneringen: Trygg-Hansas Vårdplanering, c/o GHP Vård & Hälsa, Sundbybergsvägen 9, 171 73 Solna.

Ny digital kanal för vårdplanering och rådgivning
När du behöver planerad vård eller rådgivning vänder du dig till sjuksköterskorna på Vårdplaneringen. Från årsskiftet kan du träffa dem i videosamtal. Så här enkelt är det:

 1. Ladda ner appen Vårdplanering Trygg-Hansa i Google Play eller App Store.
 2. Välj när du vill ha ditt videosamtal – drop-in eller boka en tid.
 3. Logga in enkelt och säkert med BankID när det är din tur.
 4. Självklart kan du också ringa Vårdplaneringen.

Smidig läkarkontakt med e-vård
Du vet väl att du kan få e-vård genom försäkringen? E-vård passar mycket bra för vissa symtom och Vårdplaneringen bedömer när det är ett bra alternativ. Du ges då tillgång till en mobilapp för att få kontakt med en läkare. Vid behov är det även lätt att skicka bilder och ha videosamtal. Du måste alltså inte alltid åka till läkaren för att få den hjälp som behövs. För e-vård gäller försäkringen utan självrisk.

Det här är några av fördelarna med din försäkring:

 • Ett eget direktnummer för sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och
  skadeanmälan: 075-243 65 50
 • Sjukvårdsrådgivning öppet dygnet runt, veckans alla dagar
 • Förstahjälpersättning vid akuta sjukhusövernattningar
 • Ersättning vid sjukhusvistelse upp till 90 dagar
 • Slutålder för försäkringen är 70 år
 • Försäkringen gäller utan självrisk
 • Rätt till privatvård vid sjukdom och olycksfallsskada efter remiss till specialistläkare

 För dig som har försäkrat barn sedan tidigare gäller fortfarande att:

 • för barn till och med 15 års ålder kan vi inte erbjuda specialistvård eller boka besök, däremot lämnas ersättning för patientavgiften i den offentliga vården samt för läkemedel upp till vid var tid gällande högkostnadsskydd.
 • för barn i åldern 16 -20 år ingår samtliga ersättningsmoment i försäkringen
 • barn kan dessutom alltid få rådgivning via Trygg-Hansas Vårdplanering.

Blanketter och villkor:

Försäkringsgivare:
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag Filial orgnr. 516404-4405 (Trygg-Hansa)