Lemon

Sjukvård Olycksfall 

Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för ett olycksfall och exempelvis din husläkare behöver remittera dig vidare. Det är ofta då du riskerar att hamna i en kösituation.

Du anmäler först ditt ärende till skadeavdelningen
Telefonnummer: 075-243 65 50
Öppet: vardagar 8.00 – 17.00

Det här är några av fördelarna med försäkringen:

  • Ett eget direktnummer för vårdplanering och skadeanmälan: 075-243 65 50
  • Rätt till privatvård vid olycksfallsskada efter remiss från läkare
  • Hjälp med tidsbokning och förmedling av vård i ett landsomfattande nätverk av vårdgivare och specialistläkare
  • Ett försäkringsskydd som kan behållas livet ut
  • Försäkringen gäller utan självrisk

Blanketter och villkor:

Försäkringsgivare:
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag Filial orgnr. 516404-4405 (Trygg-Hansa)