Lemon

Sjukvård

Vår sjukvårdsförsäkring ger trygghet, minskade kostnader för sjukvård, snabb hjälp och är ett mycket bra komplement till den offentliga vården. Du har tillgång till sjukvårdsupplysning, rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling och kan dygnet runt, årets alla dagar, få kontakt med en sjuksköterska som bedömer det medicinska behovet samt ger råd och stöd. Du ringer bara ett direktnummer och får enkelt och tryggt den hjälp du behöver:

Telefonnummer: 075-243 65 50 

Nytt!  Du kan också boka videosamtal med eller skicka meddelande till Vårdplaneringen. Länk www.trygghansa.se/vardplanering eller ladda ner appen Vårdplanering Trygg-Hansa i Google Play eller App Store.

Öppettider:
Sjukvårdsrådgivning: dygnet runt alla dagar
Vårdplanering: vardagar kl. 7.00 – 17.00
Skador: vardagar kl. 8.00 – 17.00

Viktigt att notera är att akuta åkommor alltid hänvisas till närmaste akutmottagning om det finns en allvarlig symtombild. Mindre allvarliga men ändå akuta symtom som en allmänläkare bör bedöma, exempelvis öron/näsa/halsinfektioner, hänvisas i första hand till Vårdcentralen. Gör sjuksköterskan bedömningen att det finns behov av planerad vård så bokas du in inom Trygg-Hansas privata nätverk av vårdgivare.

Vid skada:
Du ringer in på telefonnummer 075-243 65 50 och får dina kostnader såsom exempelvis resekostnader, patientavgift och läkemedelskostnader reglerade direkt via telefon.

Så fungerar din sjukvårdsförsäkring:
När du ringer till Vårdplaneringen på nummer 075-243 65 50 så kommer sjuksköterskan att ställa en rad olika frågor för att kunna skapa sig en samlad bild av dina symtom och din hälsostatus i syfte att hjälpa dig på bästa sätt. Förbered dig på följande för ett givande samtal:

  • Är det en redan befintlig sjukdom eller ett olycksfall du tidigare har anmält till If (innan 2014-12-31) så behöver du veta skadedatum, dvs. det datum som du först sökte vård. Om du inte har den uppgiften, vänligen kontrollera med If:s vårdplanering på nummer 020-620 620.
  • I vissa fall räcker det med ett råd om egenvård och i andra fall krävs kontakt med sjukvården. De medicinska egenvårdsråd som sjuksköterskan ger är baserade på de receptfria läkemedel som finns att köpa på apoteket.
  • Om sjuksköterskan bedömer att du är i behov av privat planerad vård, så kommer sjuksköterskan att skicka e-post till dig med en fullmakt som du ombeds att fylla i och returnera till Vårdplaneringen. Den kan också lämnas digitalt via BankID. Fullmakten är nödvändig för att kunna hantera ditt ärende i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. All information som du lämnar hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
  • Försäkringen ger dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid till inskrivning för vård på privat sjukhus inom 14 arbetsdagar därefter. Vårdgarantin gäller från det Vårdplaneringen fått nödvändig medicinsk dokumentation eller information. Om garantin inte uppfylls kontaktar du Skador som hjälper dig att få den kompensation du har rätt till.
  • För det första privata vårdbesöket i en skada kommer du att faktureras en självrisk på 750 kronor.
  • Kom ihåg att du även får ersättning för patientavgifter och läkemedel i offentlig vård upp till högkostnadsskyddet och för detta utgår ingen självrisk.
  • Har du medförsäkrat dina barn kan du även få medicinska råd för dem.

Har du Sjukvård med remisskrav så fungerar sjukvårdsförsäkringen så här:
Kontakta din vårdcentral/husläkare alternativt gynekolog. Om du efter den grundläggande medicinska utredningen/behandlingen hos primärvårdsläkaren blir remitterad till specialistläkare ber du om en kopia på remissen för att kunna använda försäkringen. Vad som ingår i den grundläggande utredningen/behandlingen är beroende av aktuell sjukdom och kan exempelvis omfatta provtagning, röntgenundersökning, behandling eller annan undersökning. För behandling hos psykolog räcker det att din husläkare skriver remiss/intyg om att du behöver behandling. Vårdplaneringen kan boka tid hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor utan krav på remiss om de bedömer att denna behandling sannolikt är tillräcklig för de anmälda besvären.

Skicka remissen till Vårdplaneringen som då kontaktar dig senast dagen efter att de fått remissen. Adress till Vårdplaneringen: Trygg-Hansas Vårdplanering, c/o GHP Vård & Hälsa, Sundbybergsvägen 9, 171 73 Solna.

Försäkringsgivare:
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag Filial orgnr. 516404-4405 (Trygg-Hansa).

Kontakta oss för mer information:
Försäkringsservice 010-471 87 70