Grupp2

Trygghet för dig och din familj

Med FLEX Gruppförsäkring får både du och din familj ett bra skydd vid dödsfall, olycksfall och sjukdom. Välj vilka delar som ska ingå och hur stor ersättning du önskar.

Livförsäkring
Om det som inte får hända plötsligt händer, är det tryggt att ha en livförsäkring som ger dina närmaste en lugnare morgondag. I första hand går pengarna till din make/maka/sambo, men du kan själv välja en annan förmånstagare.

Olycksfallsförsäkring
Om olyckan är framme är det skönt att ha en bra försäkring. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Den ersätter bland annat behandlings- och läkningstid, tandskadekostnader och ersättning för olika hjälpmedel och merkostnader.

Dessutom ger den ersättning för invaliditet och om du avlider på grund av olycksfallet

Sjukförsäkring
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning då du förlorar en del av din inkomst. Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. Sjukförsäkringen ger ekonomisk första hjälp, månadsersättning, engångsbelopp vid namngivna diagnoser och ekonomisk invaliditet.

Barnförsäkring
Du kan också välja till en försäkring som skyddar dina barn vid sjuk- och olycksfall ända upp till fyllda 25 år. Försäkringen täcker allt från dina barns läke- och tandvårdkostnader till rehabilitering och ersättning för olika hjälpmedel. Dessutom ger den ersättning om olyckan eller sjukdomen leder till att ditt barn avlider.

Dessutom ingår alltid detta
Litet barnskydd. Ger ersättning från 28:e graviditetsveckan fram till att barnet fyllt 18 år. Gäller om ditt barn avlider eller vid följande allvarliga sjukdomar och sjukdomstillstånd:

  • Prader Willis Syndrom
  • Downs syndrom
  • Medelsvår, svår eller grav psykisk utvecklingsstörning
  • Autism i barndomen
  • Retts syndrom
  • Medfödd blindhet på båda ögonen eller medfödd dövhet på båda öronen.

Kris och rån
Läkarbehandling och psykologhjälp om du råkar ut för eller blir vittne till ett rån.

Liten prislapp
En annan fördel med FLEX Gruppförsäkring är det låga priset.

Blanketter och villkor

Försäkringsgivare: 
FLEX Gruppförsäkring är en gruppförsäkring via SH Pension och försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), 516401-6692, för livförsäkring och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681, för olycksfalls-, sjuk- och barnsjukförsäkring, 106 50 Stockholm. Styrelsernas säte är Stockholm.

Kontakta oss för mer information
Försäkringsservice 010-471 87 70