Kallelse till Föreningsstämma 2018

Medlemmar i Svensk Handel Pensionskassan kallas till föreningsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 10.00. Lokal: Svensk Handels Hus i Stockholm.

Plats

Svensk Handels Hus, entréplanet
Regeringsgatan 60, Stockholm

Program

09.30          Registrering och kaffe
10.00          Föreningsstämma Svensk Handel Pensionskassan
11.30 (ca)   Lättare lunch

Anmälan

Du anmäler dig på stamman@shpension.se. Senast 7 maj 2018 vill vi ha din anmälan.

Vid anmälan ska du uppge:

  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer
  • Personnummer och/eller försäkringsnummer
  • Samt om du önskar äta lunch efter stämman

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 7 maj 2018

Fullmakt

Om du inte kan närvara på stämman kan du ändå deltaga genom fullmakt som företräds av annan medlem. Fullmakten i original ska tillsändas styrelsen (märkt: Maria Herdell) senast två veckor före stämman. Observera att endast medlem i Pensionskassan får vara ombud och ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Material

Materialet kommer att läggas upp löpande.

Frågor

Har du frågor om stämman är du välkommen att skicka ett mejl till maria.herdell@shpension.se eller
ringa 010-471 87 62 så får du hjälp.

Varmt välkommen!