Kurvor

Cliens Kapitalförvaltning

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och oberoende fondbolag vars målsättning är att erbjuda investerare långsiktigt god avkastning. De har ett av Sveriges mest välrenommerade förvaltningsteam som består av mycket erfarna förvaltare. Kärnan av teamet har jobbat tillsammans i mer än 20 år, i huvudsak med institutionella kunder som ställer mycket höga krav på förvaltningen. Läs mer på www.cliens.se

Cliens fonder:

 • Cliens Mixfond A
 • Cliens Räntefond Kort
 • Cliens Småbolag A
 • Cliens Sverige Fokus A

Cliens rankad etta
Första gången som Cliens Kapitalförvaltning är med och utvärderas i Sveriges största undersökning av kapitalförvaltare rankas de allra högst. Det visar undersökningen External Asset Management 2017, utförd av KANTAR | SIFO Prospera.

Läs hela pressmeddelandet här:

 

Indecap

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen. Indecap ägs av 35 stycken av de fristående svenska sparbankerna samt bolagets grundare och anställda. Läs mer på www.indecap.se

Indecaps fonder:

 • Guide Företagsobligation A
 • Indecap Guide Avkastningsfond A
 • Indecap Guide Global A
 • Indecap Guide High Risk Dynamic
 • Indecap Guide Sverige
 • Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond

 

C Worldwide Asset Management

C WorldWide Asset Management (tidigare Carnegie Asset Management) är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare som sedan 1986 arbetar med att skapa långsiktiga mervärden för investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team.

C WorldWide förvaltar ca 120 miljarder i aktiefonder och diskretionära uppdrag världen över. 2012 undertecknade C WorldWide FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. Läs mer på www.cworldwide.com

C Worldwide Asset Managements fond: 

 • C Worldwide Global Equities Ethical 1A SEK

Här kan du läsa mer om alla våra fonder: Fondoversikt – 2017 januari