Vår korta räntefond, DNB SEK Short Bond A, är från och med 2016-08-31 stängd och ersatt med DNB Penningmarknadsfond SEK A.

Fonden förvaltas som tidigare av Öhman fonder och har samma inriktning som den gamla fonden.

På grund av detta har följande åtgärder vidtagits:

  • Kundernas innehav har av denna anledning flyttats från den gamla fonden till den nya per 2016-08-30.
  • Befintliga investeringsprofiler där den gamla fonden ingått har ersatts med nya där den nya fonden ingår med samma procentfördelning som den gamla.
  • Pågående investeringsuppdrag mot den gamla fonden har också bytts ut till den nya.
  • I och med att den gamla fonden är stängd är den inte heller valbar i fondbytesbilden på hemsidan.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta vår Försäkringsservice på telefon: 010-471 87 70 eller via e-post: kontakt@shpension.se